Siirry sisältöön

Ympäristöasiat

Tuorekartano Oy teki kestävän kehityksen sitoumuksen 16.03.2017.

Olemme sitoutuneet seuraaviin tavoitteisiin ja toimiin puhtaan suomalaisen perunan puolesta:

Käytämme 100 %:sen uusiutuvaa energiaa

Tuorekartano on vuoden 2023 puolivälistä lähtien käyttänyt ainoastaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Lumme Energian ympäristöystävällisesti tuotettu sähkö antaakin nyt energiaa perunan koko matkalle siilosta pesun ja lajittelun kautta pussitukseen ja varastointiin.

Tuorekartanon tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 

Tuorekartano Oy on vuonna 2023 asettanut itselleen tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Olemme muun muassa sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 42 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Vertailulukuina käytämme vuoden 2020 päästötasoa. 

Päästövähennyksiä tehdään pääasiassa kasvihuonekaasuprotokollan luokkien Scope 1 ja 2 päästöihin. Näitä ovat Tuorekartanon oman toiminnan suorat päästöt sekä ostoenergian epäsuorat päästöt. Olemme myös sitoutuneet mittaamaan ja vähentämään luokkaan Scope 3 kuuluvia muita epäsuoria päästöjä. 

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt päästövähennystavoitteemme, mikä tarkoittaa, että ne pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen sekä noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. 

Lisätietoja Science Based Targets -aloitteesta löydät osoitteesta sciencebasedtargets.org

 

Tuorekartano on oivallinen! 

Perinteinen ravintoloista tuttu Oiva-raportti laaditaan myös elintarviketuottajille. Säännöllisin väliajoin tehtävässä tarkastuksessa tarkistetaan, että tuotantolinjat ja muut tilat ovat toimintaan soveltuvassa kunnossa ja elintarvikehuoneistossa on kaikki sääntöjen mukaisesti. 

Tuorekartano sai tämän vuoden tarkastuksessa taas kerran oivallisen arvosanan. Katso Oiva-raporttimme alta. 

Lähes muoviton jääkaappilaatikko markkinoille

Tuorekartano Oy lanseerasi lähes kokonaan muovittoman 3 kg:n jääkaappilaatikon yhdessä Lidl Suomi Ky:n kanssa syksyllä 2019. Ainutlaatuinen jääkaappilaatikko kehitettiin yhteistyössä DS Smith Packaging Finland Oy:n kanssa ja se voitti pohjoismaisen ScanStar ja maailmanlaajuisen WorldStar Packaging -palkinnot. Lue lisää.

Uusilla pakkauksilla parempi tuotelaatu, pienempi ruokahävikki ja 25 % vähemmän muovia

Tuorekartano Oy on sitoutunut kehittämään tuotteidensa pakkausmateriaaleja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uudet pakkausmateriaalit otettiin käyttöön vuoden 2019 aikana.  Uusilla pakkausmateriaaleilla tavoitellaan perunan parempaa säilyvyyttä, ruokahävikin pienentämistä ja muovin vähentämistä pakkauksissa.  Muovia on onnistuttu vähentämään 25 % kaikissa perunapakkauksissa.

Uuden visuaalisen ilmeen kautta pyritään helpottamaan kuluttajan valintaa, jotta jokainen löytäisi vaivattomasti käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivan tuotteen.  Oikean ja oikean kokoisen tuotteen valinta auttaa vähentämään ruokahävikkiä merkittävästi.

Valitse oikea peruna Perunanavigaattorin™ avulla.

 

Puhtaampaa ja laadukkaampaa suomalaista ruokaperunaa resurssitehokkaasti

Tuorekartano Oy sitoutui siihen, että kaikki sopimusviljelijämme ovat vuoden 2018 loppuun mennessä koulutettuja ja auditoituja IP-perussertifioinnin mukaisesti. Sertifioinnin tavoitteena on lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön minimoiminen sekä veden käytön tehostaminen. Tavoitetta seurattiin hyväksyttyjen auditointien lukumäärällä.  Tällä hetkellä kaikki Tuorekartano Oy:n sopimusviljelijät ovat auditoituja ja sertifioituja.

 

Puhtaampi ilma, vähemmän päästöjä oikealla logistiikalla

Tuorekartano Oy sitoutui pienentämään kuljetuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja pienentämään hiilijalanjälkeään.  Tuorekartano aloitti logistiikkansa uudelleenjärjestelyn ja logistiikan tehostetun seurannan vuoden 2017 alussa.  Tavoitteena oli autojen 100 %:n täyttöaste. Seurannassa ovat olleet 24 000:n ja 40 000 kg:n kuljetukset. Seurantaa ja raportointia tehdään päivittäin.

Tuorekartano Oy on pystynyt vähentämään kuljetusten lukumäärää 23 %:lla seurantajakson aikana.

 

Perunoiden lisäksi Tuorekartano istuttaa myös puita tukeakseen ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Tuorekartano Oy on osallistunut ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön istuttamalla 10 puuta Tansaniaan. Puut istutettiin osana MILJOONA PUUTA -ohjelmaa.

Kurkkaa pronssimitaliamme täältä: Tuorekartano Oy Diplomi

Istuta sinäkin! Ei tarvitse liata käsiäsi. Lisätietoja: https://www.miljoonapuuta.fi/

 

”Kiitos suomalaiset kuluttajat, vähittäiskauppa, yhteistyökumppanit ja viljelijät, että olette kaikki osaltanne auttaneet meitä tavoitteidemme saavuttamisessa.  Tästä on hyvä jatkaa työtä puhtaan suomalaisen ruoan, puhtaan ympäristön ja paremman huomisen puolesta.”

– Tuorekartanon työntekijät ja yrittäjät

Ympäristölupauksemme

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ympäristöä ja pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta. Etsimme jatkuvasti uusia, kestävän kehityksen ratkaisuja kaikille toimintamme osa-alueille. Laatu, luotettavuus ja elintarviketurvallisuus ovat keskeiset arvomme!

Miksi ostaa, jos voi vuokrata? ─ Perunatalo valitsi vastuulliset vuokralavat kuljetusalustoiksi

Suomalainen perunapakkaamo Tuorekartano Oy vaihtoi teho- ja eurolavat CHEPin vuokralavoihin. Ajan ja rahan lisäksi vaihdos säästää luonnonvaroja sekä parantaa esillepanoa ja helpottaa kaupan työtä.

Tuorekartanolla ympäristöarvot ovat tärkeitä ja yritys onkin liittynyt mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050. Käytännössä vastuullisuustyötä tehdään muun muassa korvaamalla muovipakkauksia kierrätettävillä pakkauksilla ja vähentämällä kuljetusten hiilijalanjälkeä. Ympäristön arvostus näkyy myös yhteistyökumppaneiden valinnassa.

”Haemme kumppaneita, jotka miettivät ympäristöasioita ja kehittävät niihin konkreettisia ratkaisuja. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on iso osa ympäristötyötä, ja käyttämällä vuokralavoja vähennämme omia päästöjämme ja pienennämme hiilijalanjälkeämme”, Tuorekartano Oy:n toimitusjohtaja Kari Kastari sanoo.

”Tiedämme, että CHEPin lavojen puu tulee kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista metsistä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan vähintään yksi uusi puu metsäkadon välttämiseksi.”

Vuokralavat ovat helppo ratkaisu yrittäjälle: lavoja ei tarvitse ostaa omaksi, niitä ei tarvitse itse huoltaa eikä varastoida, ja ne ovat yhteensopivia keskusliikkeiden automatisoitujen varastojen kanssa. Kuljetusten tehostuminen vähentää turhia ajokilometrejä ja säästää sekin ympäristöä.

”Aikaisemmin aikaa kului kadonneiden lavojen etsimiseen ja rikkinäisten lavojen korjaamiseen. Nyt lavojen puhdistus ja huolto kuuluu vuokrasopimukseen ja aikaa säästyy tärkeämpään”, kiittelee Kastari.

Kuljetusalustalla suoraan myymälään

Tuorekartanolla on käytössään vuosittain noin 20 000-25 000 puolilavaa ja noin 5 000-7 000 eurolavaa. Eurolavoilla Tuorekartanolta lähtee kontteina irtoperunaa keskusliikkeisiin, ja puolilavojen päällä tuotteet kulkevat suoraan kaupan ostostilaan. Pakkauksesta otetaan vain sivupahvi pois, ja esittely on valmis.

Viime vuonna yritys otti käyttöön myös display-kuljetuslavat, joiden avulla se tehostaa tuotteidensa näkyvyyttä kaupoissa. Display-lava on kooltaan neljännesosa täysikokoisesta lavasta ja sitä kutsutaankin osuvasti varttilavaksi.

”Varttilavojen päälle tulevat vielä näyttävät mainospahvit, joilla markkinoimme kausituotteita ja tuomme esille uusia brändejä. Heti valmis esittely on käytännöllinen ja helppo kaupan henkilökunnalle sillä se vähentää esillepanotyön minimiin”, Kastari sanoo.

Elintarvikkeiden kuljetuksessa hygieenisyys ja puhtaus ovat tärkeitä asioita.

”On helpottavaa, ettei lavojen kunnossapito ole meidän vastuullamme, vaan CHEP huolehtii puolestamme lavojen kunnosta ja puhtaudesta”, sanoo Kastari.

Tuotteet

Pakkaamme suomalaista perunaa, joka tuotetaan mahdollisimman lähellä toimipisteitämme. Tavoitteena on vähentää kuljetuksista, varastoinnista sekä jakelusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä nopeuttaa tuoretuotteille elintärkeää kiertoa tuottajalta kauppaan ja sieltä edelleen kuluttajan ruokapöytään.

Pakkaukset

Vastuullinen peruna kulkee kauppaan ja sieltä ruokapöytään tarkkaan valituissa pakkauksissa. Käytämme Tuorekartanolla mahdollisimman paljon kierrätettäviä tai muilla tavoin uudelleen hyödynnettäviä pakkausmateriaaleja. Lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia, kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä pakkauksia.

Perunan lajittelu ja jätehuolto

Vastuullinen peruna on muutakin kuin makua. Perunat lajitellaan linjastollamme tarkasti, jotta varsinaista jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Ne perunat, jotka eivät kokonsa tai pienen pintavirheen takia sovi kaupan hyllyyn, toimitamme hiutaleteollisuuden raaka-aineeksi, kuorimoille, tärkkelysteollisuuteen ja karjan ruuaksi. Jokainen eläinten ruokintaan päätyvä erä perunoita testataan laboratoriossa.

Pakkaus- ja sekajäte

Muut tuotantoprosessissa syntyneet jätteet lajittelemme ja käsittelemme kunnallisen jätehuollon vaatimusten mukaisesti.

 

 

Tuorekartanolle tuoduista perunoista päätyy jätteeksi tasan 0 %. Jokaiselle perunalle löytyy oma koti!