Siirry sisältöön

Kom med och utveckla finsk potatis till en topprodukt tillsammans med oss.

Vi inriktar oss idag på odling av specialsorter. Efterfrågan på dem garanterar oss alla, även odlarna, en god inkomst.

Vår verksamhet utvidgas och vi söker kontinuerligt nya pålitliga avtalsodlare. Vinterpotatis anskaffar vi från hela Finland, speciellt Österbotten. Den allra första tidiga potatisen kommer från Åbolands skärgård och Letala-området, senare från nordligare trakter allteftersom sommardagarna blir längre och vädret varmare.

Orubblig kvalitet och engagerad personal – den bästa potatisen!

Smaklig finsk potatis och det bästa resultatet är våra viktigaste värden. Vi beaktar konsumentens och den inhemska odlarens intressen i all vår verksamhet genom att sörja för produkternas kvalitet och miljön. Vår kunniga personal behandlar ca 20 miljoner kilo potatis per år. Alla våra arbetsprocesser ingår i vårt kvalitetssystem, och hela personalen är engagerad i kontinuerligt utvecklingsarbete.

Odlare, bli vår potatisproducent!

Vi erbjuder våra odlare en möjlighet att lagra produkterna i ett toppmodernt potatislager med noga kontrollerad temperatur, belysning och ventilation. Vi behov kan en av våra professionella medarbetare diskutera dina odlingsplaner med dig.

Potatisodlare; om du är intresserad och önskar diskutera mera med oss, ta kontakt och ring Mikael Nordbäck, tfn 040 310 0635 (vinterpotatisärenden/Österbotten). Du kan också kontakta oss här.

Mika Uusikartano, Tuorekartano Oy, anskaffning